E-SERBEST MESLEK MAKBUZU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Tarih: 9.01.2020| Okunma Sayısı: 505

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması Hakkında Duyuru

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile (e-SMM) Uygulamasına geçiş;

·       Faaliyetine hali hazırda devam etmekte olanlar için 01.06.2020 tarihine kadar,

·       01.02.2020 tarihinden sonra (bu tarih dahil) faaliyete başlayanlar için işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar,

zorunlu hale getirilmiştir.

e-SMM kullanmak için öncelikle meslek mensubunun Mali Mühür ya da Nitelikli E-İmzasının bulunması gerekmektedir

https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/index.jsp

adresinden başvuru yapılarak s-SMM aynı gün kullanılmaya başlanılabilir.

 

Mükellefler e-SMM’yi;

a) e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,

b) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,

c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,

olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek düzenleyebileceklerdir.

08.07.2020
AV. KENAN YAŞAR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.