2021 YILI ÇORUM BAROSU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.
Tarih: 3.03.2021| Okunma Sayısı: 518

T.C.

ÇORUM

BARO BAŞKANLIĞI

 

K A R A R

 

SAYI        :2021/ 35                                                                                          02.03.2021                      

KONU      :2021 yılı Çorum Barosu Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

 

            Baromuzun 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının  Avukatlık Yasasının 82. Maddesi gereğince  ve aşağıdaki gündem kapsamında 03.04.2021 Cumartesi günü  saat : 10.00 da Çorum Atatürk Kapalı Spor Salonu ( Karakeçili Mah. Gazi Cd. No:93, 19030 Merkez/Çorum) da yapılmasına, Başkanlık ve organ seçimlerinin 04.04.2021 Pazar günü 09:00 – 17:00 saatleri arası Çorum Atatürk Kapalı Spor Salonu ( Karakeçili Mah. Gazi Cd. No:93, 19030 Merkez/Çorum) da yapılmasına.

            Çoğunluk sağlanamadığında ikinci toplantının 10.04.2021 Cumartesi günü  saat 10.00 da Çorum Atatürk Kapalı Spor Salonu ( Karakeçili Mah. Gazi Cd. No:93, 19030 Merkez/Çorum) da yapılmasına, Başkanlık ve organ seçimlerinin 11.04.2021 Pazar günü 09:00 – 17:00 saatleri arası Çorum Atatürk Kapalı Spor Salonu ( Karakeçili Mah. Gazi Cd. No:93, 19030 Merkez/Çorum) da yapılmasına,

            Gerekli duyuru ve işlemlerin bugünden itibaren hazırlanarak ilgili yerlere bildirilmesine, ilan panolarına asılmasına,

            Toplantı gün, saat ve gündeminin ilçede görev yapan avukatlara taahhütlü posta ile bildirilmesine,

            Gündemin Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına sunulmasına,

            Vilayet makamına gündem eklenerek bilgi verilmesine karar verildi.

 

            GÜNDEM:

 1. Yoklama, açılış, saygı duruşu.
 2. Başkanlık divan seçimi. ( Bir Başkan, Bir Başkan Vekili, İki yazman üye )
 3. Açılış konuşması. ( Baro Başkanı )
 4. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması,
 5. Denetleme kurulu raporlarının okunması,

  -Denetleme Kurulu raporunun okunması

  -Bilanço ve harcamalara ilişkin raporların okunması

 6. Disiplin Kurulu raporunun okunması,
 7. Raporlar hakkında görüşme açılması, Yönetim Kurulunun aklanması için oylama,
 • 1136sayılı yasanın 81/2. maddesi gereğince,
 • Baro giriş keseneği ve Yıllık kesenek tespiti için Baro Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • 8-Baro Tahmini bütçesinin görüşülüp karara bağlanması,
 • 9-Baro Personeli ücret ve ikramiyelerinin belirlenme şartları ve Baro Yönetimine yetki verilmesi,

10-Mesleki sorunların görüşülüp ilke kararları alınması. ( Dilek ve temenniler )

11.Başkan adaylarının konuşması,

12.Seçimler:

 • a-Baro Başkanı seçimi.
 • b-Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
 • c-Disiplin Kurulu üyeleri seçimi.
 • d-Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi
 • e-Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna katılacak Delegelerin seçimi.

 

Av. Kenan YAŞAR                  Av. Neslihan BOYABATLI                       Av.  Yakup ALAR                    

 BARO BAŞKANI                          BAŞKAN YRD.                                     GN. SEKRETER

 

 

Av. Can Emre KAKAÇ             Av. Lale KOLDAŞ                                 Av. Zeynep MAZ  

           SAYMAN                                    ÜYE                                                           ÜYE

 

 

Av. Altuğ AFAT                      Av. İbrahim GÜLEÇ                            Av. Hale SELİMOĞLU  

             ÜYE                                           ÜYE                                                             ÜYE

 

 

Av. Tuğrul DAMAR  

            ÜYE                           

15.04.2021
AV. KENAN YAŞAR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.