5510 Sayılı Kanunun Geçici 63. Maddesinde Yer Alan 3 Aylık süreyi Beklemeksizin Sigortalılığın Durdurulmasına İlişkin Talep
Tarih: 7.05.2015| Okunma Sayısı: 3850

        

 

                            ÇORUM BAROSU

 
 

Değerli  Meslektaşlarımız;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 63. Madde gereği 30.04.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin 4b kapsamında prim borcu bulunanların sigortalılığının durdurulacağına dair kanun 23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Geçici 63. maddede; ‘’Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, bu maddenin yayımlandığı ayın sonu itibariyle (30.04.2015) 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin  prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin  yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içerisinde ödememeleri veya ilgili kanunlar uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibariyle sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden aybaşı (01/05/2015) itibariyle yeniden başlatılır.     

Durdurulan bu süreler sigortalı veya hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde, borç tutarı hesaplanarak ihya edilebilecektir.

Sigortalılar, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik il Müdürlükleri veya Merkez Müdürlüklerinden temin edebilecekleri başvuru formu ile  üç aylık ödeme süresi beklenilmeksizin sigortalılıklarının durdurulması talebinde bulunabilirler. Yine; borçlarını 6652 sayılı yasa gereği yeniden yapılandırmış ve yahut ta 6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre taksitlendirmiş olanlar da (Yapılandırma ve taksitlendirme yapanların borcunu tamamını ödememiş olmak şartıyla)  aynı başvuru formu ile yapılandırma ve taksitlendirmelerinin iptalini isteyebileceklerdir.

Üç aylık sürenin sonunda veya üç aylık süreyi beklemeden sigortalılıklarını durduranlardan 4b kapsamında çalışmaya devam  edenlerin sigortalılıkları 01/05/2015 tarihi itibariyle yeniden başlatılır.

  

21.10.2018
AV. KENAN YAŞAR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.