16-17.05.2015 TARİHİNDE VAN'DA YAPILAN TBB 33. MALİ GENEL KURUL DEĞERLENDİRMEMİZ
Tarih: 21.05.2015| Okunma Sayısı: 1723

    TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 33. MALİ GENEL KURULUNUN ARDINDAN

 

                   Van Barosu’nun ev sahipliğinde 16-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında Rescate Otel Toplantı salonunda yapılan Türkiye Barolar Birliği 33.Mali Genel Kurulu’na Çorum Barosunu temsilen Baro Başkanı Av Altan AKPINAR ,TBB Delegesi Av. Hasan Alparslan BIYIKOĞLU ve TBB Delegesi Av. Kenan YAŞAR katılmıştır.

 

                  Genel Kurul başlamadan önce Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU önderliğinde Atatürk Anıtına Baromuzun da katılımıyla çelenk sunma töreni yapılmıştır. Tören bitiminden sonra toplantının yapılacağı salona geçilmiştir.

 

                 TBB Olağan Genel Kurulu gündem gereği TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU tarafından hazurun da bulunan 375 Delegenin mevcudiyeti ile çoğunluk sağlanarak açılmıştır.

 

                        Bir başkan bir başkan vekili ve iki üyeden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı için iki liste sunuldu. Baromuzun desteklediği liste ile birlikte verilen diğer liste  oylandı. İki listede de teamül gereği Van Barosu Başkanı Murat TİMUR divan başkanı olarak gösterildi. Yapılan oylama sonucu Baromuzun da destek verdiği Başkanlık Divanı listesi oylamayı büyük bir çoğunlukla kazanarak divan teşekkülü sağlandı.

 

            Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Van Baro Başkanı Murat TİMUR ile TBB Başkanı  Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU konuşmalarını yaptılar. TBB Organlarında bir önceki (2009-2013) döneminde görev alan meslektaşlarımıza plaket töreni yapıldı. Birlik Yönetim Kurulunun 2013-2015 yılları çalışma raporu, bilanço, gelir-giderleri ile denetleme kurulu raporunun okunması ve görüşülmesinin ardından Birlik Yönetim Kurulu  sadece 4 muhalif oya karşı büyük bir çoğunlukla aklandı.

 

                 Gündem gereği TBB Hukuk Eğitimi İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile Dekanlar Konseyi tarafından belirlenen “Lisans Düzeyinde Hukuk Eğitimini Değerlendirme Ölçütleri “nin ve uygulanma esaslarının görüşmeleri yapıldı.

 

           Barolarımızın staja kabul edebileceği stajyer sayılarının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi. Görüşmeler sonunda bu konu hakkında daha detaylı çalışma yapılmak üzere madde geri çekildi.

 

       Avukatlık Yasasının 112/1.maddesi gereğince TBB Başkanlık Divanı mensuplarına ödenecek ücret ile Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi ile  TBB Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu Üyelerinden Ankara’dan başka illerden seçilenlere Avukatlık Kanununun 112/2. Maddesi gereğince ödenecek yolculuk, ikamet giderleri ve diğer zaruri giderlerin miktarının belirlenmesi görüşüldü. Herhangi bir artış olmadan önceki gibi aynen devamına karar verildi. Diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi: Gelecek dönem bütçesi ile bütçe yönetmeliğinin görüşülmesi ve kabulü, Barolardan alınacak TBB keseneği ve ölüm yardımının saptanması (aynen kalmasına karar verildi), yerli ve yabancı kongrelere gidecek delegelerin seçilmesi veya bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi (Oy birliği ile yetki verildi) , Hukukun yargının ve mesleğin diğer sorunları ile ilgili görüşme ve dileklerin sunulması ile ilgili son madde görüşüldü. Bu görüşmelerin ardından gündemin son maddesine geçildi.

 

             Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.Prof.Dr.Metin FEYZİOĞLU oylama sonucunda delegelere teşekkür konuşması yaparak TBB 33.Mali Genel Kurulunu sona erdirmiştir.

 

                   TBB NİN 33. Olağan Genel Kurulunun Çorum Barosu açısından verimli ve başarılı  geçtiğini düşünüyoruz. Türkiye de son dönemde yaşanan hukuksuzluklar karşısında Çorum Barosu’ nun her zaman dik duracağını, Hukuk Devleti ve Hukukun üstünlüğü konusunda taviz vermeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti’ nin bölünmez bir bütün olduğunu, bir olmamız , birlik olmamız gerektiğini  anlattık. Görevimizi yapmanın rahatlığı ile Çorum’ a döndük.     

 

                 Genel Kurul sonrası Van Barosu nun bize yaşattığı güzelliklerden de bahsetmeden  olmaz;        

 

              Van ili Urartulardan kalma tarihi eserlerle dolu bir şehir. Görülmeye değer yerleri mevcut, Van kalesi, Akdamar kilisesi, Van denizi (içinde dört ada mevcut Akdamar, Çarpanak, Adır , Kuş ) gibi. Van kedisinin sevimliliği ile yaylalarda yetişen çiçeklerden elde edilen balın ticari boyutunu da söylemek isteriz.

 

                Kısaca Van adının nereden geldiğine ilişkin bilgiyle Van’ la ilgili izlenimlerimizi  bitirmek isteriz.

 

               Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Büyük İskender’in Van Kalesindeki Vank adlı bir mabedin adını şehre verdiğini belirtmektedir. Başka bir rivayete göre; Van pek eski bir şehir olduğu için M.Ö. I900’lerde Asur Melikesi Mesnure  Şah Meryem Kürd şeklinde adlandırılmıştır. Daha sonra Keyanilerin son devrinde, Wan adındaki valinin, şehri genişletip güzelleştirmesi nedeniyle bu idareciden itibaren şehir Van olarak anılmıştır.

 

 

        Van adının kaynağı konusunda akla yakın ve bilimsel olan görüş Urartuca, ‘’Viane’’den çıkmış olduğudur. Tarihi kaynakların bütününde, Urartular  kendilerine Bianili demişler ve Urartuların yükselme devrinde Biate adı altında bir çok şehir ve insan topluluğu Van bölgesine toplanmışlardır.         

 

        Bir başka rivayete göre Tarihçiler, Van’ın Milattan 1800 yıl önce Asur Kraliçesi Semiramis tarafından kurulduğunu söylerler. Semiramis, Mezopotamya bölgesinin üst kısımlarında yaşayan Surların kraliçesidir. Koca bir ülkeye hükmeden, dediği dedik, kestiği kestik olan dünyalar güzeli Semiramis, o güne kadar gönlüne göre birini bulamamıştır; ta ki Van’ın Muradiye kazasının kuzey yamaçlarına bir sefere çıkana kadar. Semiramis, bu sefer sırasında bölgenin bölgenin hakimi olan Ara adında genç bir hükümdara  gönlünü kaptırır. Güzel olduğu kadar mağrur da olan kraliçe, bu sırrını kimseye açıklayamaz. Savaş devam etmektedir. Semiramis'in kuvvetleri son bir saldırı ile bölgeyi ele geçirirler. Ancak son saldırı sırasında Hükümdar Ara da öldürülür. Haberi alan Semiramis, bu kayalık üzerinde bir kale inşa ettirmeye karar verir. Kısa süre içerisinde kale yapılır, eteğinde şanına uygun bir şehir kurulur. Şehrin adını da Şamrangerd bırakırlar.

 

           Aradan yıllar geçer. Ara'nın acısıyla yanan yürek, bu defa da sıla hasretine yenik düşer. Memleketine dönmeye karar veren Kraliçe Semiramis, kaleyi ve kurduğu şehri van adındaki bir komutanına bırakarak ülkesine döner. Şehrin bugünkü adının bu komutandan geldiği rivayet edilir.

 

            Van ilinde yapılan Genel Kurulda yakın ilgilerini gördüğümüz Van Barosu Başkanı Av. Murat TİMUR ile yönetim kurulu üyeleri, Van Barosu Avukatları ve Stajer Avukatları ile gelirken de giderken de hoşgeldiniz diyen (hoşnut olduk) Van halkına teşekkürlerimizi iletiriz. 

 

 

Av. Altan AKPINAR Baro Başkanı

Av. Hasan Alparslan BIYIKOĞLU TBB Delegesi

Av. Kenan YAŞAR TBB Delegesi.

 
 

16.01.2019
AV. KENAN YAŞAR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.