4. KARADENİZ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI
Tarih: 5.10.2015| Okunma Sayısı: 1083

    4. Karadeniz Baro Başkanları Toplantısı 3-4 Ekim 2015 tarihleri arasında Gümüşhane-Bayburt Barolarının ev sahipliğnde yapıldı. Toplantıya Baromuzu temsilen Baro Başkanımız Av. Altan Akpınar Katıldı. Ondokuz Baronun katılımıyla yapılan Karadeniz Baro Başkanları Toplantısına Tbb. Bşk. Yrd. Av. Berra Besler Tbb. Başakan Danışmanı Av. Zafer Köken ve Tbb. Yön. Krl Üyesi Av. İzzet Varan'da katıldı 
 
 On Dokuz Baro Başkanının katılımıyla hazırlanan toplantı sonuç bildirgesi  şu şekilde açıklanmıştır.
 

3 – 4 EKİM 2015 TARİHİNDE YAPILAN

4. KARADENİZ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRGESİ

 

Karadeniz Baro Başkanları olarak ülkemizde yaşanan kaotik ortam ile artan terör olayları, terörün Bölgemize kadar genişlemesi nedeniyle endişe ve üzüntü içerisindeyiz. Bir insanlık suçu olan terörü lanetler, yaşamlarının baharındayken aramızdan ayrılan şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk Milletine başsağlığı dileriz.

     Terör, hangi gerekçe ile olursa olsun hiçbir şekilde hoş görülemez ve gösterilemez. Bu bakımdan terörle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele etmek devletin tartışılmaz en temel görevlerindendir. Bu mücadelede, insan hakları ve hukuk kuralları içerisinde kalınmalı, teröre bulaşan kişi ve kurumlarla, masum halk ayrımı iyi yapılmalıdır. Terörle mücadele konusunda ihmali bulunan ya da yetkilerini amacı dışında kullanan kamu görevlilerinden de hukuk devleti çerçevesinde gerektiğinde hesap sorulabilmelidir.  Unutulmamalıdır ki, Anayasaya ve taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre de vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak, devletin Anayasadan ve uluslar arası hukuktan kaynaklanan en temel görevleri arasındadır.

 Diğer yandan farklı bölgelerde yaşamlarını sürdüren, yüzyıllardır birlikte yaşama kültürünü kabul etmiş, savaşta ve barışta birlikteliğini bozmamış, akrabalık ilişkisi kurmuş, yani kısaca etle tırnak olmuş insanlarımızın bu iradesini kimsenin bozma gücü ve olanağı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmeksizin birlik ve beraberlik içinde farklılıkları ile birlikte barış içerisinde yaşamaya devam edecektir. Türkiye Halkı artık kışkırtmalara gelmeyecek kadar, demokrasi kültürünü benimsemiş bir arada yaşamın değerini bilen bir halktır. Bu birlikte yaşama iradesini değiştirmeye yönelik tüm çabalar boşa çıkacağı gibi, terörü siyasi kazanç aracı görenlerin hesaplarının tutmayacağı da görülecek, her halükarda halkımızın sağduyusu kazanacaktır.

Bu nedenle 1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak genel seçimin, seçim güvenliği sağlanmak suretiyle, tüm olumsuzluklara rağmen halkın sağduyusu ve olgunluğu ile demokrasi tarihimize yakışır bir şekilde gerçekleştirileceğine inanıyoruz. Seçim sonuçlarının sağlıklı alınabilmesi için Barolar üzerlerine düşeni kararlı bir şekilde yapacaklardır.

Usul ve üslubunca dile getirilen eleştiri, öneri ve fikirlere tahammül ve saygı göstererek bunlara kulak vermek demokratik kültüre yaraşır bir tavırdır, bu ortamı sağlamak ise demokratik hukuk devletinin tartışılmaz görevidir. Buna rağmen son günlerde, demokrasilerin olmazsa olmazlarından olan basın ve ifade özgürlüğüne karşı yapılan fiili saldırılar ile dolaylı müdahaleleri en ağır şekilde kınıyoruz.

 

          Ülkenin bunca yoğun ve ağır gündeminde ikinci plana düşen Hukuk Devleti ve Hukukun üstünlüğüne karşı yapılan tecavüzlere karşı duyarlılığımız önceden olduğu gibi devam etmektedir. Ülkemizin tüm sorunlarının halkımızın demokratik katılımı ve Anayasal kurumların hukukun evrensel değerleri çerçevesinde tarafsız ve etkin çalışması ile çözüleceğine inanıyoruz. Bu kapsamda tüm kurumları ve kişileri, Anayasa ve Yasalar ile verilmiş yetki ve haklarını kullanmaya, yetkilileri de yargı kararlarına uyma ve uygulama konusunda hassasiyete davet ediyoruz.

 

         Bilindiği üzere, yargının üç kurucu unsurundan savunma makamının temsilcisi Avukatlık mesleği her geçen gün kan kaybetmeye devam etmektedir. İhtiyaçtan fazla açılan ve gerekli yeterlilikten yoksun hukuk fakültelerinden mezun gençlerimiz, herhangi bir yeterlilik sınavına tabii tutulmadan mesleğe başlamakta, bu ise meslek kalitesinin düşmesine dolayısı ile adil yargılanma hakkı başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslar arası hukuksal sıkıntıyı beraberinde getirmekte dolayısıyla mesleğimize zarar vermektedir. Bu nedenle başta Avukatlık Sınavı düzenlemesi olmak üzere, Avrupa Birliği normlarına uygun, meslek faaliyet alanlarının genişlediği, uygulanmakta olan CMK faaliyetlerinin angarya olmaktan çıkarıldığı, özellikle genç meslektaşlarımızın başta vergi mevzuatı olmak üzere birçok konuda rahatlatıldığı ve mesleğin kendisine yakışır rahat ve özgürlükte icra edilmesine olanak sağlayan yasal düzenlemelere acilen ihtiyaç bulunmaktadır. Buna karşın seçime giren hiç bir Siyasi Partinin seçim bildirgesinde bu ihtiyaç ve beklentinin karşılanmadığını üzüntüyle müşahede etmekteyiz. Yine aynı bağlamda Avukatlık Hukukunu da kapsayan Avrupa Birliği Müzakerelerindeki “Hukuk ve Adalet Hizmetleri” başlığının biran evvel açılmasını ve bu konuda TBB ve Baroların görüşlerine başvurulmasını talep etmekteyiz.

 

             Karadeniz Baro Başkanları olarak, yukarıda belirttiğimiz hususların takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız. Saygılarımızla.

 

 

Amasya Barosu Başkanı

Av.Ahmet Melik DERİNDERE

 

Artvin Barosu Başkanı

Av.Ali Uğur ÇAĞAL

Bartın Barosu Başkanı

Av.Ferhat PARLATIR

 

 

 

 

 

Bolu Barosu Başkanı

Av.Ferit ATALAY

Çorum Barosu Başkanı

Av.Altan AKPINAR

 

Düzce Barosu Başkanı

Av.Ali DİLBER

 

 

 

 

 

Erzincan Barosu Başkanı

Av.Cemalettin ÖZER

Erzurum Barosu Başkanı

Av.Talat GÖĞEBAKAN

 

Giresun Barosu Başkanı

Av.Gültekin UZUNALİOĞLU

 

 

 

 

Gümüşhane – Bayburt Bölge Barosu Başkanı

Av.İsmail TAŞTAN

 

Karabük Barosu Başkanı

Av.Rıdvan ERDOĞAN

 

Kastamonu Barosu Başkanı

Av.Mehmet ÇİFTÇİ

 

 

 

 

Ordu Barosu Başkanı

Av.İlhan KURT

 

 

Rize Barosu Başkanı

Av.Yunus ÇORUH

 

 

Samsun Barosu Başkanı

Av.Kerami GÜRBÜZ

 

 

 

 

Sinop Barosu Başkanı

Av.Hicran KANDEMİR

Tokat Barosu Başkanı

Av.Faruk BOSTANCI

 

Trabzon Barosu Başkanı

Av.Orhan ÖNGÖZ

 

 

 

 

Zonguldak Barosu Başkanı

Av.İbrahim Kerem ERTEM

 

 

 

 
 
 
 
 
 

21.10.2018
AV. KENAN YAŞAR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.