Baromuzdan Hitit Hasar Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetlerine Suç Duyurusu
Tarih: 6.04.2016| Okunma Sayısı: 759

ŞİKAYETÇİ : ÇORUM BAROSU BAŞKANLIĞI
TEMSİLEN : Av. Altan AKPINAR –Çorum Barosu Başkanlığı ,Adalet Sarayı Kat: 3
ŞİKAYET EDİLEN : 1-) Hitit Hasar Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri
2-) Burcu Efsun Topaloğlu –Yeniyol Mah. Gazi 12. Sok. Bilge İş Merkezi No :9/4 Çorum.
 
SUÇ : 1136 sayılı Avukatlık Yasasına Muhalefet.
 
SUÇ TARİHİ : Suç Devam etmektedir.
AÇIKLAMALAR :
                        Şikayet edilen Hitit Hasar Yönetimi ve Danışmanlık isimli şirket ve yetkilileri yukarıda belirtilen adreste fiilen trafik kazası , iş kazası vb. konularda hukuki danışmanlık ve iş takibi işlerini yürüttükleri ; 1136 sayılı yasanın 35. Maddesi ile yalnızca avukatlara ait olan hukuk mütalaa vermek ; danışmanlık yapmak ; iş takip etmek ; alacak devir ve temlik almak gibi işleri yapmaya devam ettikleri öğrenilmiştir.
 
   Ekli evraklarda görüleceği üzere hak sahipleri adına vekaleten iş takibi yaptıkları ; yine hitithasar.com isimli internet sayfasında da yetkileri ve hakları bulunmamasına rağmen suç teşkil edecek şekilde tüm tazminat taleplerine ilişkin işleri yürüttüklerini duyurdukları görülmektedir.
Avukatlık Kanunu madde 35 uyarınca, Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem yargı veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.
 
   Yine, Avukatlık Kanunu madde 63, ‘Baro levhasında yazılı bulunmayanlar ve işten yasaklanmış olan avukatlar, şahıslarına ait olamayan dava evrakı düzenleyemez, icra işlemlerini takip edemez ve avukatlara ait diğer yetkileri kullanamazlar.’ hükmünü getirmektedir. Avukatlık Kanunu’nun anılan hükmüne uymamanın cezası ise, 63. maddenin 2. Fıkrasında belirtilmiştir, ‘Birinci fıkra hükmüne aykırı eylemde bulunanlar yüz bin liradan bir milyon liraya kadar ağır para cezasına ve altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler.’ denilmektedir.
 
   Avukatlık Kanunu’nun açık hükmüne rağmen, şikâyet edilenler, dilekçe yazmaya, alacağı temlik ve devir almaya; hukuksal konularda yol göstermeye, sundukları hizmet karşılığında ücret almaya devam etmekte olup; hem vatandaşların yanlış yönlendirilmesine, hem de yaptıkları eksik ve hatalı işlemler ile hukuk hizmetlerinin yavaşlamasına yol açmaktadırlar.

SONUÇ :   Anılan nedenlerle, suça konu eylemi işleyenler hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak, Avukatlık Kanunu madde 63’te belirtilen suçu işlediklerinin anlaşılması halinde haklarında kamu davası açılmasını talep ederiz. Saygılarımla.31.03.2016
 
                                                                                                                                                                                    Av.Altan AKPINAR 
                                                                                                                                                                                      BARO BAŞKANI
                                                                                                                                                                                                                                                  


                                                

22.04.2018
AV. ALTAN AKPINAR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.