BAROMUZ 2014-2016 FAALİYET RAPORU
Tarih: 7.10.2016| Okunma Sayısı: 3665

 

ÇORUM BAROSU

2014 – 2016

FAALİYET RAPORU

  

ÇORUM BAROSU

2014 – 2016 FAALİYET RAPORU


Yayına Hazırlayanlar

Av. Sevinç DEMİRTAŞ ŞAHİN

GENEL SEKRETER

 Mustafa TOPUZ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Haberleşme Adresi

 Çorum Baro Başkanlığı

Adliye Sarayı 3. Kat  ÇORUM

 

Telefonlarımız:

Santral : (0.364)  227 78 19

                                                                            227 78 20

                                                                            227 78 22

                                               Faks    : (0.364)  227 78 21

 

 

www.corumbarosu.org.tr

baro@corumbarosu.org.tr

info@corumbarosu.org.tr

 

EKİM 2014

ÇORUM

SUNUŞ

 

T.C

ÇORUM

BARO BAŞKANLIĞI

K A R A R

 

SAYI        :2016/                                                                                               01.09.2016                                 

KONU      :2016 yılı Çorum Barosu Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

 

            Baromuzun 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının  Avukatlık Yasasının 82. Maddesi gereğince  ve aşağıdaki gündem kapsamında 08.10.2016 günü  10: 00- 17:00 saatleri arasında Çorum Barosu Hizmet Binasında yapılmasına,

            Çoğunluk sağlanamadığında ikinci toplantının 15.10.2016 günü  10:00 – 17:00 saatleri arasında Çorum Barosu Hizmet Binasında yapılmasına,

            Gerekli duyuru ve işlemlerin bugünden itibaren hazırlanarak ilgili yerlere bildirilmesine, ilan panolarına asılmasına,

            Toplantı gün, saat ve gündeminin ilçede görev yapan avukatlara taahhütlü posta ile bildirilmesine,

            Gündemin Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına sunulmasına,

            Vilayet makamına gündem eklenerek bilgi verilmesine karar verildi.

            GÜNDEM :

1.                          Yoklama, açılış, saygı duruşu.

2.                          Başkanlık divan seçimi. ( Bir Başkan, Bir Başkan Vekili, İki yazman üye )

3.                          Açılış konuşması. ( Baro Başkanı )

4.                          Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması,

5.                          Denetleme  kurulu raporlarının okunması, (Bilanço ve harcamalara ilişkin raporların okunması)

6.                          Disiplin Kurulu raporunun okunması,

7.                          Raporlar hakkında görüşme açılması, Yönetim Kurulunun  aklanması için oylama,

8.                          1136 sayılı yasanın 81/2. maddesi gereğince,

a- Baro giriş keseneği ve Yıllık kesenek tespiti için Baro Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

        9. Baro Tahmini bütçesinin görüşülüp karara bağlanması,

10.Mesleki sorunların görüşülüp ilke kararları alınması. ( Dilek ve temenniler )

11.Başkan adaylarının konuşması,

12.Seçimler:

a- Baro Başkanı seçimi.

b- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi

c- Disiplin Kurulu üyeleri seçimi.

d- Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi

e- Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna katılacak Delegelerin seçimi.

 

Av. Altan AKPINAR                Av. Kenan KELLERBAĞI          Av. Sevinç DEMİRTAŞ ŞAHİN                     

  BARO BAŞKANI                            BAŞKAN YRD.                              GN. SEKRETER       

 

Av. Mehmet ALTUNKESER               Av. Ercan DAŞDAN        Av. Filiz ÖZDEMİR ERDOĞAN

              SAYMAN                                           ÜYE                                             ÜYE

 

Av. Yusuf AHLATCI                       Av. Altay UÇAR                       Av. İbrahim ŞİMŞEK

                ÜYE                                               ÜYE                                              ÜYE

 

Av. Can Arslan KAYALAR              Av. Esma Pınar SARAN

                  ÜYE                                               ÜYE           

A) BARO ORGANLARI

Çorum Barosu’nun 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Ekim 2014 tarihinde yapıldı. 2014-2016 yılları arasındaki dönemde hizmet verecek olan Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile gündemdeki diğer konuların görüşüldüğü, Olağan Genel Kurul Toplantısı, Baromuz Yeni Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleşti.

 

a) Baro Başkanı

Genel Kurul’da yapılan oylama sonucunda, Av. Altan AKPINAR Çorum Baro Başkanı seçildi.

 

b) Başkanlık Divanı

18.10.2014 tarihli (Genel Kurul sonrası ilk) Yönetim Kurulu Toplantısında Başkanlık Divanı oluşturulması için oylama yapıldı. Oylama neticesinde; Av. Ercan Daşdan “Başkan Yardımcısı”, Av. Emel Duyar “Genel Sekreter” ve Av. Mehmet Altunkeser “Sayman” olarak Başkanlık Divanına seçildiler.

 

c) Yönetim Kurulu

Av. Kenan Kellerbağı

Av. Sevinç Demirtaş Şahin  

Av. Dinçer Solmaz (Av. Esma Pınar Saran)

Av. Filiz Özdemir Erdoğan

Av. Yusuf Ahlatcı

Av. Altay Uçar

Av. Can Arslan Kayalar

Av. Emel Duyar (Av. İbrahim Şimşek)

 

d) Disiplin Kurulu

Av. Remzi Ergün

Av. Gazi Kalender

Av. Gönül Aymergen

Av. Hüseyin Erdost

Av. Kasım Özarslan

 

e) Denetleme Kurulu

Av. İsmail Torun

Av. Figen Karagözoğlu

Av. Tufan Uzunçarşı

 

B) BARO TEMSİLCİLERİ

 

a) T.B.B. Delegeleri

Av. Hasan Alparslan Bıyıkoğlu

Av. Kenan Yaşar

 

b) İlçe Temsilcileri

Av. Ali Sami Odabaş                         (ALACA)

Av. Recep Köse                                 (BAYAT)

Av. Ayşe Banu Baran Baykal           (İSKİLİP

Av. Gülhan Demiral                           (KARGI)

Av. Mustafa Vecdet Tuncay             (OSMANCIK)

Av. Necati Onan                                (SUNGURLU)

 

 

C)KOMİSYONLAR

 

a) Adli Yardım Komisyonu

Av. Can Arslan Kayalar

Av. Gökhan Külcü

Av. Sevgi Şahin

Av. Emel Benli

Av. Ayşe Çifçi

 

b) CMK Komisyonu

Av. Filiz Özdemir Erdoğan

Av. Ayşe Çifçi

Av. Burçin Solmaz Polat                  

Av. Cihat Çaviş

Av. Dilek Türkoğlu Efe

Av. Döne Ergin

Av. Ebru Çakır

Av. Elif Tekeli

Av. Emine Taşbaş                 

Av. Enes Şura Tosun

Av. Gizem Tosun

Av. Gökhan Külcü

Av. Gülşah Çınar

Av. Hakkı Samed Çinkaya

Av. Hanım Fulya Torun

Av. Hasan Oral

Av. Kader Öremiş Kaba

Av. Orhan Çağlar

Av. Özgür Şenoğlu

Av. Rabia Ozulu

Av. Semra Akyüz Özdağ

Av. Sevgi Karademir                        

Av. Sevgi Şahin

 

c) Kadın ve Çocuk Hukuku Komisyonu

Av. Sevinç Demirtaş Şahin

Av. Yusuf Ahlatcı

Av. Birsel Çınar

Av. Burçin Solmaz Polat

Av. Büşra Özkader

Av. Dilek Taş

Av. Elif Tekeli

Av. Figen Karagözoğlu

Av. Gamze Gizem Bulkan

Av. Gönül Aymergen

Av. Gülhan Keleş

Av. Gülşah Acar

Av. Gülşah Çınar

Av. Hale Selimoğlu

Av. Melike Sancak

Av. Mine Esra Çınar

Av. Neslihan Boyabatlı

Av. Seher Yetişgen

Av. Semra Akyüz Özdağ

Av. Sevgi Şahin

Av. Zeynep Maz

 

d) Staj Komisyonu

Av. Altay Uçar

Av. Burçin Solmaz Polat

Av. Doğan Öksüz

Av. Elif Canbolat

Av. Elif Tekeli

Av. Emine Taşbaş

Av. Gülhan Keleş

Av. Hale Selimoğlu

Av. Hanım Fulya Torun

Av. Seda Küçükdoğan

Av. Sevgi Karademir

Av. Sezer Şahin

Av. Volkan Tepe

Av. Yusuf Ahlatcı

           

e) Avukat Hakları Merkezi Komisyonu

Av. Sevinç Demirtaş Şahin

Av. Abdulkadir Yıldız

Av. Burak Kömürcü

Av. Gazi Atmaca

Av. Hanım Fulya Torun

Av. Mine Esra Çınar

Av. Ömer Koşa

Av. Sezer Şahin

 

f) Basın Yayın Komisyonu

Av. Kenan Kellerbağı

Av. Burçin Solmaz Polat

Av. Elif Canbolat

Av. Emel Benli

Av. Emine Taşbaş

Av. Ercan Daşdan

Av. Esma Pınar Saran

Av. Seda Küçükdoğan

Av. Tugay Afat

Av. Volkan Tepe

 

g) İnsan Hakları Komisyonu

Av. Esma Pınar Saran

Av. Kenan Kellerbağı

Av. Mustafa Balyaz

Av. Özer Akpınar

Av. Tamer Demirbaş

Av. Tugay Afat

 

h) Spor Komisyonu

Av. Can Arslan Kayalar

Av. Altay Uçar

Av. Cevdet Kaplan

Av. Ekrem Sülük

Av. İbrahim Şimşek

Av. Kenan Kellerbağı

Av. Nurullah Layık

Av. Özgür Şenoğlu

Av. Uygar Gökgöz

 

ı) Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu

Av. Yusuf Ahlatcı

Av. Dinçer Öncül

Av. Elif Tekeli

Av. Emine Taşbaş

Av. Hale Selimoğlu

Av. Muhsin Kocasaraç

Av. Murat Günay

Av. Mustafa Balyaz

Av. Seher Yetişgen

Av. Semra Akyüz Özdağ

Av. Serkan Sancak

 

i) Çevre Ve Hayvan Hakları Komisyonu

Av. Filiz Özdemir Erdoğan

Av. Derya Yüksel Topaktaş

Av. Emine Taşbaş

Av. Gülhan Keleş

 

j) Hukukta Alternatif Çözüm Yolları ve Arabuluculuk Komisyonu

 

Av. Sevinç Demirtaş Şahin

Av. Cihat Çaviş

Av. İbrahim Özyılmaz

Av. Sevgi Şahin

 

D) DİĞER KURULLARDAKİ TEMSİLCİLER

             

Tüketici Hakem Heyeti Temsilcileri

Av. Gülhan KELEŞ

           

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulu

Av. Altan AKPINAR

 

Zarar Tespit Komisyonu Temsilcisi

Av. Eşref Kaya

 

İl İnsan Hakları Kurulu Temsilcisi

Av. Esma Pınar SARAN

 

İl Tütün Kontrol Kurulu Temsilcisi

Av. Teoman ŞAHİN

 

İl Spor Güvenlik Kurulu Temsilcileri

Av. Nurullah LAYIK

Av. İbrahim ŞİMŞEK

 

İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Temsilcisi

Av. Ercan DAŞDAN

 

İl Hal Hakem Heyeti Temsilcileri

Av. Derya Öztekin

Av. Mete Hakan Erdoğan

 

E) BARO ÇALIŞANLARI

MUSTAFA TOPUZ

Baro Müdürü

           

HATİCE ÖZÇELİK

Disiplin, Adli Yardım Sekreteri

 

SERÇİN KUZU

CMK Sekreteri

 

MEHMET ALİ ÖZ

Staj ve Baro İşlemleri Katibi.

 

CANER BARUT

Baro Katibi

           

F) 2014–2016 DÖNEMİNDE BAROYA KAYIT YAPTIRAN AVUKATLAR:

 

            18.10.2014–30.09.2016 tarihleri arasında Çorum Barosu Levhası’na kayıtları yapılan Avukatlarımızın isimleri aşağıda belirtilmiştir.

           

Sıra     Sicil No           Adı Soyadı                             Sıra     Sicil No           Adı Soyadı
1          620                  Büşra Çinkaya                           20        639                  Ömer Horasan
2          621                                                                  21        640                 
3          622                  Gazi Atmaca                              22        641                  Canan Gök
4          623                  Hanım Fulya Torun                   23        642                  Demet Alıç Börekci
5          624                                                                    24        643                  Muhammet Maraşlı
6          625                  Sezer Şahin                                25        644                  Harun Gözübüyük
7          626                                                                     26        645                  Mürşide Gökgöz
8          627                  Mehmet Uyav                           27        646                  Elif Tekeli
9          628                  Aykut Yücel                              28        647                  Fatma Gülşah Çataroğlu
10        629                  Serap Yıldız                              29        648                  Serkan Erol
11        630                                                                     30        649                  Kübra Tokgöz
12        631                  Oktay Uzar                                31        650                  Saime Seray Özüyağlı
13        632                  Esra Dölcü                                 32        651                             
14        633                  Hakkı Samed Çinkaya              33        652                  Beytullah Özkan       
15        634                  Enes Göbel                                34        653                  Nazmiye Şimşir
16        635                                                                     35        654                  Sultan Ceylan
17        636                  Büşra Özkader                          36        655                  Gamze Gizem Bulkan
18        637                  Gülşah Acar                               37        656                  Mehmet Emin Erdemir
19        638                  Meryem Keskin                         38        657                  Ferhat Urgancı
39        658                  Ebru Çakır                                 51        670                  Hümeyra Arslanbaş
40        659                  Numan Sağlam                          52        671                  Halil Afşar                 
41        660                  Uğur Yalçın                              53        672                  Asım Kaplan
42        661                  Feyza Dugan                             54        673                 
43        662                  Sümeyye Aran                          55        674                  İbrahim Kara
44        663                  Enes Şura Tosun                       56        675     
45        664                  Mustafa İkiz                              57        676
46        665                  Gizem Tosun                             58        677     
47        666                  Kadir Kızılova                          59        678
48        667                                                                    60        679                  Ali Taylan
49        668                  Derya Katar
50        669                  Melek Doğan

 

G) AVUKAT SAYISININ MERKEZ VE İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

 

MERKEZ                              :276

ALACA                                 :7

BAYAT                                 :2

İSKİLİP                                 :5

KARGI                                  :2

MECİTÖZÜ                          :1

OĞUZLAR                           :1

OSMANCIK                         :16 

SUNGURLU                         :11

TOPLAM                               :321

 

H) STAJYER AVUKATLAR

 

            18.10.2014–30.09.2016 tarihleri arasında Çorum Barosu Stajyer listesine kayıtlı Stajyer Avukatların isimleri aşağıda belirtilmiştir.

 

SIRA           SİCİL NO        ADI SOYADI

1                      362                  Yavuz Alkan                                                 

2                      363                  Tugay Afat

3                      364                  Emre Koçak

4                      365                  Kıymet Meltem Kurtaran

5                      366                  Çınar Bulut

6                      367                  Şükrü Ünlü

7                      368                  Eray Burak Buyruk

8                      369                  Yağmur Şahin

9                      370                  Mustafa Çağrı Kağızman

10                    372                  Özge Demirel            

11                    373                  Murat Vurgun

12                    374                  Kader Öremiş

13                    375                  Arif Sadi Kışla

14                    376                  Huriye Mutlu

15                    377                  Kadriye Esra Altınok

16                    378                  Büşra Çinkaya

17                    379                  Anıl İyibil

18                    380                  Gazi Atmaca

19                    381                  Hanım Fulya Torun

20                    382                  Sezer Şahin

21                    383                  Onur Özçelik

22                    384                  Mehmet Uyav

23                    385                  Aykut Yücel

24                    386                  Burak Özdemir

25                    387                  Esra Dölcü                 

26                    388                  Sabri Sayar

27                    389                  Ebubekir İnce

28                    390                  Serap Yıldız

29                    391                  Osman Yumurtacı

30                    392                  Burak Sarı

31                    393                  Sema Erman

32                    394                  Mücahit Kozan

33                    395                  Ömer Horasan

34                    396                  Hakkı Samed Çinkaya

35                    397                  Ülker Çavuşçulu

36                    398                  Selim Kadeifci

37                    399                  Enes Göbel

38                    400                  Merve Saygılı

29                    401                  Yurdagül Tutar

30                    402                  Büşra Özkader

31                    403                  Gülşah Acar

32                    404                  Burak Ateş

33                    405                  Canan Gök

34                    406                  Gamze Ankaralı

35                    407                  Kübra Tokgöz

36                    408                  Demet Alıç

37                    409                  Meryem Keskin

38                    410                  Kemal Özcan

39                    411                  Ömer Koşa

40                    412                  Mürşide Gökgöz

41                    413                  Harun Gözübüyük

42                    414                  Muhammet Maraşlı

43                    416                  Salih Aruk                  

 
 

ÇORUM BAROSU

FAALİYET RAPORU

 

 

EKİM 2014

 

2014-2016 dönemi için 18.10.2014 tarihinde yapılan Baro Olağan Genel Kurulunda Baro Başkanı seçilen Av. Altan Akpınar ve Yönetim Kurulu Üyeleri mazbatasını 23/10/2014 günü Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Halil Yüksel’den aldı.

            Çorum Barosu’nun 18.10.2014 günü yapılan Genel Kurulundan Baro Organlarına seçilen meslektaşlarımızın 24/10/2014 günlü yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.  

 

1- Baro Başkanı                                 .                                  : Av. Altan AKPINAR         

2- Başkan Yardımcısı                                                            : Av. Ercan DAŞDAN

    ve Basın Yayın Komisyonu Sorumlusu

3- Baro Genel Sekreteri                                                        : Av. Emel DUYAR

    ve Disiplin İşleri Sorumlusu

4- Baro Saymanı                                                                   : Av. Mehmet ALTUNKESER

5- CMK Komisyonu Başkanı                                                          : Av. Filiz ÖZDEMİR ERDOĞAN

    ve Çevre ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı

6- Adli Yardım Bürosu Başkanı                                           : Av. Can Arslan KAYALAR

7- Staj Komisyon Başkanı ve Sorumlusu                              : Av. Altay UÇAR,

  Av. Yusuf AHLATCI

8- Avukat Hakları Merkezi Komisyon Başkanı                    : Av. Sevinç DEMİRTAŞ ŞAHİN

9- Basın Yayın Komisyonu Başkanı  ve                                : Av. Kenan KELLERBAĞI,

    Sorumlusu                                                                           Av. Ercan DAŞDAN

10- İnsan Hakları Komisyonu Başkanı                                  : Av. Dinçer SOLMAZ

11- Spor Komisyonu Başkanı ve Sorumlusu                        : Av. Can Arslan KAYALAR,

                                                                                                Av. Altay UÇAR

12- Kadın ve Çocuk Hakları Komisyon Başkanı ve             : Av. Yusuf AHLATCI,

      Sorumlusu                                                                         Av. Sevinç DEMİRTAŞ ŞAHİN

13- Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu Başkanı       : Av. Yusuf AHLATCI

 

24 Ekim Cuma günü İdare Mahkemesi çalışanları Baro Başkanına nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Bayramı çelenk törenine Baromuzu temsilen Baro Başkanı Av. Altan Akpınar, Başkan Yardımcısı Av. Ercan Daşdan ve Baro Saymanı Av. Mehmet Altunkeser katıldı.

30 Ekim Perşembe günü Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileri Baro Başkanına nezaket ziyaretinde bulundu.

 

KASIM 2014

 

3 Kasım Pazartesi Türk Büro-Sen yetkilileri Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

 3 Kasım Pazartesi İşçi Partisi yetkilileri Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

4 Kasım Salı günü Çorum İl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancı, Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

4 Kasım Salı Türk Eğitim-Sen yetkilileri Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

4 Kasım Salı Büro Emekçileri Sendikası yetkilileri Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

5 Kasım Çarşamba günü CHP İl Genel Meclisi üyeleri Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

5 Kasım Çarşamba günü Adalet Komisyon Başkanı Halil Yüksel ve 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Süreyya Saygın ve Başsavcı vekili Ozan Kaya, Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

6 Kasım Perşembe Ticaret Borsası Başkanı ve yetkilileri Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

6 Kasım Perşembe CHP Belediye Meclis üyeleri Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

7 Kasım Cuma günü Garnizon Komutanı J.Kd.Albay Ahmet Çelik, Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

7 Kasım Cuma günü Kardeş Yahya Kemal Beyatlı Okulu müdürü Fahrettin Yücel, Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

7 Kasım Cuma günü Müsiad Çorum Şubesi yöneticileri, Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

10 Kasım Cuma günü CHP İl başkanı ve yöneticileri, Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

10 Kasım Cuma günü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Reha Metin Alkan, Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

            10 Kasım Atatürk’ü Anma Programına Baroyu temsilen, Baro Başkanı Av. Altan Akpınar, Başkan Yardımcısı Av. Ercan Daşdan ve Sayman Av. Mehmet Altunkeser katıldı.

11 Kasım Salı günü KESK yetkilileri Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

12 Kasım Çarşamba günü SGK İl Müdürü Duran Cesur ve Türk Telekom Müdürü Abdulkadir Alpergün, Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

13 Kasım Perşembe günü Sağlık İl Müdürlüğü ile Baromuz ortaklaşa Organ Bağışı kampanyası düzenledi. Organ Bağışı kampanyasına çok sayıda meslektaşımız katıldı.

14 Kasım Cuma günü Önceki Dönem Yönetim Kurulu üyeleri ve Birlik Delegelerine teşekkür yemeği düzenlendi. Yemekte Önceki Dönem Yönetim Kurulu üyelerine Baroya vermiş oldukları hizmetlerinden dolayı plaket verildi.

İlimize bağlı Bayat ilçesinde çıkan ve yaklaşık 30 evin yandığı yangın ile ilgili olarak Baro Başkanlığımızca oluşturulan bir komisyon 15 Kasım Cumartesi günü incelemelerde bulunmak üzere Bayat ilçesine gitti. Komisyonda Baro Başkanı Av. Altan Akpınar, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Can Arslan Kayalar ve Av. Dinçer Solmaz yer aldı. Çorum Valisi Ahmet Kara ile görüşen Baro Başkanı Av. Altan Akpınar ilçeye Baro olarak yapılabilecek yardımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

18 Kasım Salı Günü Elitpark Hastanesi yöneticileri, Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

18 Kasım Salı Günü Ticaret Sanayi Odası başkanı, Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

21 Kasım Cuma günü Baro Yönetim Kurulu üyeleri, Sungurlu ilçesi avukatlarına nezaket ziyaretinde bulundu. Baromuzca verilen yemekte ilçedeki meslektaşlarımızın sorunları ve çözümü konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

24 Kasım Pazartesi günü Çorum Tüketici Hakem Heyeti yetkilileri, Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

25 Kasım “ Dünya Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele “ günü nedeniyle Baro Kadın ve Çocuk Hukuku Komisyonu başkanları Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Sevinç Demirtaş Şahin, Baro Başkanı Av. Altan Akpınar ile komisyon üyelerinin katılımıyla bir basın açıklaması yapıldı.

28 Kasım Cuma günü TED Koleji Müdürü, Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

28 Kasım Cuma günü Finansbank Müdürü, Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

28 Kasım Cuma günü Baro Yönetim Kurulu üyeleri, Osmancık ilçesi avukatlarına nezaket ziyaretinde bulundu. Baromuzca verilen yemekte ilçedeki meslektaşlarımızın sorunları ve çözümü konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

 

ARALIK 2014

           

1 Aralık Pazartesi günü Denizbank Müdürü Ebrugül Çömüz, Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

3 Aralık Pazartesi günü HSBC Bankası Müdürü, Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

1 Aralık Pazartesi günü Demer Dersanesi Müdürü Serkan Kırış, Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle Baro Başkanı Av. Altan Akpınar tarafından bir basın açıklaması yayınlandı.

5 Aralık Cuma günü Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesi günüyle ilgili olarak Kadın Hukuku Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Sevinç Demirtaş Şahin tarafından basın açıklaması yapıldı. Ayrıca Turgut Özal iş merkezinde verilen seminere Baroyu temsilen Kadın Hukuku Komisyonu üyesi Av. Neslihan Boyabatlı konuşmacı olarak katıldı. Seminer Çorum Barosu, Hitit Üniversitesi, Çorum Belediyesi ve Müftülük ‘ün birlikte katılımıyla yapıldı.

5-6-7 Aralık tarihlerinde Malatya Barosu’nun ev sahipliğinde yapılan TÜBAKKOM toplantısına, baromuzu temsilen Av.Mine Esra Çınar, Av. Hale Selimoğlu ve Av.Gülşah Çınar katıldı.

            9 Aralık Salı günü TBB Başkanı Prof.Dr.Av. Metin Feyzioğlu’na Baro yönetim kurulu üyelerimizce nezaket ziyaretinde bulunuldu. Karşılıklı iyi niyet dileklerinin ardından Baro Başkanı Av. Altan Akpınar tarafından Prof.Dr.Av. Metin Feyzioğlu’na Hitit Kursu plaketi verildi.

            10 Aralık Çarşamba günü Baro Başkanlığımızca İnsan Hakları Günü ile ilgili bir basın açıklaması verildi. Ayrıca aynı gün Bilge Kağan Anadolu Meslek Lisesi’nde İnsan Hakları Günü ile ilgili seminer verildi. Seminere Baro İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Dinçer Solmaz konuşmacı olarak katıldı.

            11 Aralık Perşembe günü Kadın Konuk Evi Müdürü, Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

11 Aralık Perşembe günü ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç, Baro Başkanı Av. Altan Akpınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

18 – 19 Aralık tarihlerinde TBB’nin madde bağımlılığına karşı geliştirdiği Hayat Ağacı projesine Baromuzu temsilen Baro Başkanı Av. Altan Akpınar ve Baro Saymanı Av. Mehmet Altunkeser katıldı.

23 Aralık Salı günü TBMM İdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu’yu,  Baro Başkanı Av. Altan Akpınar, Başkan Yardımcısı Av. Ercan Daşdan ve Baro Saymanı Av. Mehmet Altunkeser makamında ziyaret etti. Ziyarette ihtiyaca cevap vermekte zorlanan Adliyemize binamızın açık otoparkına ek bina yapılması taleplerimiz iletildi. Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu ise yeni Baro yönetimine hayırlı olsun dilekleri ile ek adliye binası için birlikte çalışacaklarını söyledi.

30 Aralık Salı günü Baromuzun Geleneksel Pide Günü, bu yıl ilk olarak yeni Baro Hizmet binamızda yapıldı.

 

OCAK 2015

 

            5 Ocak Pazartesi günü Çorum Valisi Ahmet Kara, Baro Yönetim Kurulu tarafından ziyaret edildi.

5 Ocak Pazartesi günü Çorum Garnizon Komutanı J.Kd.Albay Ahmet Çelik, Baro Yönetim Kurulu tarafından ziyaret edildi.

5 Ocak Pazartesi günü Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Baro Kadın Ve Çocuk Hukuku komisyonu tarafından ziyaret edildi.

            13 Ocak Salı günü Mali Müşavirler Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Baromuza nezaket ziyaretinde bulundular.

            14 Ocak Çarşamba günü Türkiye Ekonomi Bankası Çorum Şubesi Müdürü Baromuza nezaket ziyaretinde bulundu.

            17 Ocak Cumartesi günü TBB’de yapılan Baro Başkanları toplantısına, Baromuzu temsilen Baro Başkanı Av. Altan Akpınar katıldı. 

            21 Ocak Çarşamba günü Kadın ve Çocuk Hukuku Komisyonu üyelerimiz Sevgi Evleri Çocuk Yuvası  ve Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzur Evi ziyaret edildi.

23 Ocak Cuma günü Çocuk Evleri Koordinasyon  Merkezi Müdürlüğü ve Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne Baromuz Kadın Hukuku Komisyonu üyeleri tarafından ziyarette bulunuldu.

TBB Avukat Hakları Merkezi tarafından 23-24 Ocak tarihlerinde Samsun’da Avukat Hakları Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Baromuzu temsilen Baro Başkanı Av. Altan Akpınar, Av. Sezer Şahin ve Av. Gazi Atmaca katıldı.

26 Ocak Pazartesi günü Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Ayıl Uzelgün Huzurevi Baromuz Kadın Hukuku Komisyonu üyeleri tarafından ziyaret edildi.

27 Ocak Salı günü Emekli Sen Çorum şubesi yönetim kurulu, Baromuza nezaket ziyaretinde bulundu.

27 Ocak Salı günü Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya, Baromuza nezaket ziyaretinde bulundu.

28 Ocak Çarşamba günü Kadın Konukevi Müdürlüğü ve Sevgi Evleri Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Baromuz Kadın Hukuku Komisyonu üyeleri tarafından ziyarette bulunuldu.

 

ŞUBAT 2015

 

Baromuzun girişimleri sonucu, Türkiye Barolar Birliği ile Çorum Özel Hastanesi tarafından  Tedavi Hizmetleri Alım Sözleşmesi” imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında; avukatlar ve stajyer avukatlar TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu kapsamında olan sağlık hizmetleri için tamamı Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu (SYDF) tarafından karşılanmak üzere herhangi bir ücret ödemeden özel koşullarda tedavi hizmeti alabileceklerdir.Ayrıca sisteme kayıt yaptırarak üye olan avukatlarımızın bakmakla yükümlü oldukları avukat olmayan eş ve çocukları da bu hizmetten aynı koşullarda yararlanabileceklerdir.

            7 Şubat Cumartesi günü Mersin’de yapılan Hayvan Hakları Seminerine Baromuzu temsilen Baro Başkanı Av.Altan Akpınar, Sayman Av.Mehmet Altunkeser ve yönetim kurulu üyesi Av.Altay Uçar katıldı.

            9-12 Şubat tarihleri arasında TBB tarafından düzenlenen Baro SDD Eğitim Seminerine Baromuzu temsilen Baro Katibi Mehmet Ali Öz katıldı.

            14 Şubat Cumartesi günü Hukuk ve Etik konulu söyleşi etkinliğimiz, Baro konferans salonunda yapıldı. Programa İstanbul Barosu Önceki Dönem Başkanlarından Av.Turgut Kazan, Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Hukukçular Derneği Genel Başkanı Av.Cavit Tatlı ve Yarsav Önceki Başkan Yardımcılarından Hakim Nuh Hüseyin Köse konuşmacı olarak katıldı.

            Türkiye’yi yasa boğan Özgecan Aslan’ın hunharca öldürülüşü hakkında Baromuz Kadın ve Çocuk Komisyonu tarafından 16 Şubat Pazartesi günü Adalaet Sarayı önünde basın açıklaması yapıldı.

           

MART 2015

 

            8 Mart Pazar günü Devlet Tiyatro Salonu’nda aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Çorum Valiliği tarafından organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine Baromuz Kadın Hukuku Komisyonunca stant açılarak broşür dağıtıldı. 

9 Mart Pazartesi günü Baro Başkanı Av. Altan Akpınar ve Yönetim Kurulu üyelerimizce Ticaret Sanayi Odası’na nezaket ziyareti yapıldı.

9 Mart tarihinde Baromuz Kadın ve Çocuk Hukuku Komisyonu üyeleri Av. Hale Selimoğlu ve Av. Özge Uncu tarafından “Kadına Karşı Şiddet” konulu bir seminer düzenlendi.

            10 Mart Salı günü Baro Simit odasında Kadın ve Çocuk Hukuku Komisyonu tarafından kermes düzenlendi. 

11 Mart tarihinde Baromuz Kadın ve Çocuk Hukuku Komisyonu üyeleri Av. Neslihan Boyabatlı ve Stj.Av. Gülşah Acar tarafından “Kadına Karşı Şiddet” konulu bir panel düzenlendi.

            Çorum Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 17 Mart Salı günü Baro Konferans Salonunda Avukat, Hakim, Savcı ve Adliye çalışanlarına Koruyucu Aile Bilgilendirme semineri verildi. Baro Başkanı Av.Altan Akpınar’ın ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Dinçer’in selamlama konuşmalarının ardından, Koruyucu Aile Biriminden Psikolog Semanur Pehlivan tarafından bilgilendirme konuşması yapıldı.

            21 Mart Cumartesi günü Baromuz Konferans Salonunda, TBB ve Baromuzun organizesinde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uygulamaları konusunda meslek içi eğitim semineri düzenlendi. TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Alpay Sungurtekin’in  oturum başkanlığını yaptığı seminerde, Doç.Dr.Ebru Ceylan ve Av.Şükran Eroğlu konuşmacı olarak katıldı. Kırıkkale Barosu’ndan da olmak üzere meslektaşlarımızın seminere ilgisi yüksek oldu.

            31 Mart Salı günü İdare Mahkemesi Başkanı Volkan Altın Baroya nezaket ziyaretinde bulundu. Baro Başkanı Av. Altan Akpınar ve Genel sekreter Av.Emel Duyar ziyarete ev sahipliği yaptılar.

 

NİSAN 2015

 

            31.03.2015 Salı günü görevi başında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için 1 Nisan Çarşamba günü Adalet Sarayı önünde Başsavcılıkla birlikte basın açıklaması yapıldı. Baro Başkanı Av. Altan Akpınar ve Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül basın açıklamasında konuşma yaptılar.

Bursa Barosu’nun öncülüğünde, Türkiye Barolar Birliği, Yargıçlar ve Savcılar Birliği ve Yargıçlar Sendikası tarafından düzenlenen “Türkiye Adaletini Arıyor Mitingi”ne Baromuzu temsilen Baro Başkanı Av. Altan Akpınar ve Av. Özer Akpınar katıldı. 5 Nisan Avukatlar Günü’nde Bursa Adalet Sarayı önünde buluşan çok sayıda avukat, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kol kola girerek Türkiye Adaletini Arıyor Mitingi’nin yapılacağı Kent Meydanı’na doğru hareket etti. Türkiye’nin dörtbir tarafından gelen 40 Baro Başkanı ve temsilcisinin katıldığı yürüyüş, Kent Meydanı’ndaki miting alanında sona erdi.

            7 Nisan Salı günü Başsavcı vekili Üzeyir Karakülah, Avukatlar Gününü kutlamak üzere Baroya nezaket ziyaretinde bulundu. Baro Başkanı Av. Altan Akpınar ve Genel Sekreter Av.Emel Duyar Başsavcı vekili Üzeyir Karakülah’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti ilettiler.

            TBB’nin 11-18 Nisan tarihleri arasında düzenlediği stajyer avukatlar eğitim seminerine Baromuza kayıtlı 15 stajyer avukatımızla birlikte katıldık.

            16 Nisan Perşembe günü Saadet Partisi yönetimi ve milletvekili adayları Baromuza nezaket ziyaretinde bulundu.

            18 Nisan Cumartesi günü Baromuz Konferans Salonunda, TBB ve Baromuzun organizesinde Avukatlık Hukuku konusunda meslek içi eğitim semineri düzenlendi. TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Alpay Sungurtekin’in oturum başkanlığını yaptığı seminerde, Av. Ender Giray, Av. Uğur Uzer ve Av. Barış Soysal konuşmacı olarak katıldı. Seminere Yozgat Barosu’ndan ve Baromuzdan çok sayıda katılım oldu.

            18 Nisan tarihinde Amasya Barosu’nun ev sahipliğinde 4. Genç Avukatlar Kurultayı düzenlendi. Kurultaya Baromuzu temsilen Baro Başkanı Av. Altan Akpınar, Av. Sezer Şahin, Av.Gazi Atmaca ve Av.Hanım Fulya Torun katıldı.

            22-26 Nisan tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenen Karadeniz Baroları Futbol Turnuvasına Çorum Barosu futbol takımı ile katıldık.

            25-26 Nisan tarihleri arasında Samsun'da yapılan TÜBAKKOM 12. Dönem Genel Kuruluna Çorum Barosu Kadın ve Çocuk Hukuku komisyonu olarak katıldık. 

 

MAYIS 2015

 

Türkiye Barolar Birliği “Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması”nın
2-3 Mayıs 2015 tarihlerinde eş zamanlı olarak yapılan Sinop bölge elemelerine Çorum Barosu stajyer avukatları ile katılarak Baromuzu başarı ile temsil ettik.

Van Barosu’nun ev sahipliğinde 16-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılan Türkiye Barolar Birliği 33.Mali Genel Kurulu’na Baromuzu temsilen Baro Başkanı Av. Altan AKPINAR, TBB Delegeleri Av. Hasan Alparslan BIYIKOĞLU ve Av. Kenan YAŞAR katıldı.

19 Mayıs 2015 tarihinde, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.Prof.Dr.Metin FEYZİOĞLU'nun katılımıyla, daha evvel Samsun Barosundan bir meslektaşımızın vefatı sebebiyle ertelenen Avukatlar Gecesi ve Plaket Törenine Baromuzu temsilen Baro Başkanı Av. Altan AKPINAR katıldı. Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik DERİNDERE ve  Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran KANDEMİR’de geceye katılan Barolar arasında yer aldı.

21 Mayıs Perşembe günü Çorum Valisi Ahmet Kara Baromuza nezaket ziyaretinde bulundu.

            28 Şubatta başlayan 8. Geleneksel Halısaha Futbol Turnuvasının finalleri ve ödül töreni başarı ile gerçekleştirildi. Turnuvada dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi.

            29-30-31 Mayıs tarihlerinde Kuşadası’nda TBB 5.Hayvan Hakları Kurultayı yapıldı. Kurultaya Baromuzu temsilen Av. Filiz Erdoğan ve Av. Mete Hakan Erdoğan katıldı.

            30 Mayıs Cumartesi günü Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi ve Amasya Adliyesi tarafından düzenlenen ve Samsun ile Çorum Baromuzun destek verdiği  "Ceza Hukukunda Aykırı Deliller Ve Cinsel Suçlar" konulu seminer adliye konferans salonunda gerçekleşti. Seminer  Av.Alpay Sungurtekin'in koordinatörlüğünde,  Prof.Dr.Fatih Selami Mahmutoğlu ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Abdi Özaslan tarafından gerçekleştirildi. Baromuzdan çok sayıda meslektaşımız seminere katıldı.

 

HAZİRAN 2015

 

            6 Haziran Cumartesi günü Baromuzun Geleneksel kahvaltısı Hasan Zahir Restaurant’ta yapıldı. Meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu aileleriyle birlikte kahvaltıya katıldılar.

            17 Haziran Çarşamba günü ilimize yeni atanan İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu’ya Baro yönetim kurulu olarak nezaket ziyareti yapıldı.

17 Haziran Çarşamba günü göreve yeni atanan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr.Ömer Sobacı’ya Baro yönetim kurulu olarak nezaket ziyareti yapıldı.

 30 Haziran Salı günü İcra Müdürlüklerinin ve İcra Mahkemesinin İdare Mahkemesi binasına taşınmasını protesto için Adalet Sarayı önünde Baro Başkanlığımız tarafından basın açıklaması yapıldı.

 

TEMMUZ 2015

 

            3 Temmuz Cuma günü Çorum milletvekili Salim Uslu, Baromuzun ve adliyemizin sorunları ile adliyeye ek bina yapılması konuları görüşüldü.

 11 Temmuz Cumartesi güiran Salı günü İcra Müdürlüklerinin ve İcra Mahkemesinin İdare Mahkemesi binasına taşınmasını protesto için Adalet Sarayı önçim sonucunda Av. Gazi Atmaca Çorum Barosu Genç Avukatlar Meclis Başkanı seçilirken, Av. Hanım Fulya Torun, Av. Büşra Çinkaya, Stj.Av. Gülşah Acar ve Stj. Av. Enes Şura Tosun yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.

13 Temmuz Pazartesi günü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Reha Metin Alkan’a Baro Başkanı Av.Altan Akpınar ve yönetim kurulu üyelerimizce nezaket ziyaretinde bulunuldu.

21 Temmuz Salı günü Baro Hizmet Binamızda Ramazan Bayramı Bayramlaşma töreni yapıldı.

 

 

 

 

AĞUSTOS 2015

 

            19 Ağustos Çarşamba günü Valilik İl Koruma Kurulu toplantısı ÇESOB binasında yapıldı. Toplantıya Baromuzu temsilen Baro Başkanı Av. Altan Akpınar katıldı.

 

EYLÜL 2015

 

            1 Eylül Salı günü Adli Yıl açılış töreni, Adalet Sarayı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve Baro Başkanı Av.Altan Akpınar, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Hakim Halil Yüksel ile Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül’ün konuşmalarının ardından sona erdi.

28 Eylül Pazartesi günü Baro Hizmet Binamızda Kurban Bayramı Bayramlaşma töreni yapıldı.

            30 Eylül Salı günü kardeş okul Yahya Kemal Beyatlı İlkokuluna giyecek yardımında bulunuldu. Baro Başkanı Av. Altan Akpınar ve okul müdürü Fahrettin Yücel’in hazır bulunduğu ve okulların açıldığı ilk haftada maddi durumu yerinde olmayan öğrenciler için giyecek yardımında bulunuldu.

 

EKİM 2015

 

3-4 Ekim tarihlerinde 19 Baronun katılımıyla yapılan 4. Karadeniz Baro Başkanları Toplantısı Gümüşhane-Bayburt Barolarının ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıya Çorum Barosunu temsilen Baro Başkanı Av. Altan Akpınar katıldı. Ayrıca toplantıya TBB Başkan Yardımcısı Berra Besler, TBB Başkanı Başdanışmanı Av. Zafer Köken ve TBB yönetim kurulu üyesi İzzet Varan’ da katıldı.

14 Ekim Çarşamba günü  Baro başkanı Av. Altan Akpınar ve Baro avukatları gün boyu duruşmalara cübbelerindeki terörü lanetliyoruz yazılı  siyah kurdelelerle duruşmalara  girdi.

Çorum Barosuna Bağlı Stj. Avukatlar  11-16 Ekim tarihleri arasında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen“Meslek Kuralları – Meslek Etiği – TBB Meslek Kuralları – Uluslararası Meslek Kuralları Ve Tavsiye Kararları” , “İdari Yargılama Usulü Kanunu Ve Vergi Hukuku Uygulaması” , “Avukatlık Mesleğinin Özellikleri, Avukatın Hak Ve Yükümlülükleri” , “Hitabet ve Beden Dili” gibi konularda verilecek eğitim seminerine yedi  Stajyer Avukat ile katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine Baromuzu temsilen Baro Başkanı Av. Altan Akpınar katıldı.

29 Ekim Perşembe günü Eğitim İş Sendikası yetkilileri Baromuza nezaket ziyaretinde bulundu.

 

KASIM 2015

 

10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinliklerine Baromuzu temsilen Baro Başkanı Av. Altan Akpınar katıldı.

Öğretmenler Günü nedeniyle Baromuzun Kardeş Yahya Kemal Beyatlı Okulu’na 24 Kasım Salı günü Baro Başkanı Av. Altan Akpınar ve Sayman Av.Mehmet Altunkeser tarafından kutlama ziyareti için gidildi.

28 Kasım Cumartesi günü Manisa Barosu’nun ev sahipliğinde düzenlenen TÜBAKKOM 13.Dönem 1.Genel Üye toplantısına Çorum Barosu’nu temsilen Kadın Ve Çocuk Hukuku Komisyon Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, komisyon üyeleri Av.Neslihan Boyabatlı, Av.Figen Karagözoğlu, Av. Gülşah Acar ve Av.Elif Tekeli katıldı.

 

 

 

 

 

ARALIK 2015

 

            1 Aralık Salı günü Baro başkanlığımızca Adalet Sarayı önünde, hain bir saldırı sonucu yaşamını yitiren Diyarbakır Baro Başkanı Av. Tahir Elçi ve polis memurları hakkında basın açıklaması yapıldı.

2-9 Aralık tarihlerinde Baromuz ve TBB işbirliğinde Arabuluculuk Eğitim semineri düzenlendi. 8 gün süren eğitimde 1’i Ankara Barosu’ndan olmak üzere 37 meslektaşımız katıldı. Eğitim seminerine  Av.Hamdi Can ÜNSAL, Prof.Dr.Doğan KÖKDEMİR, Prof.Dr.Yavuz ERÇİL ve Prof.Dr.Nejat BASIM eğitimci olarak katıldı. Seminere Katılan Avukatlarımızın Eğitim Katılım Belgeleri Baro Başkanımız Av. Altan AKPINAR tarafından verildi

10 Aralık tarihinde Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Baro Başkanlığımızca basın açıklaması yapıldı. 

14 Aralık tarihinde Baro Başkanımız Av. Altan Akpınar ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ankara’da Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyelerine Ziyarette bulundu.

14 Aralık tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İlimiz Milletvekillerine Baromuz Yönetim Kurulu Tarafından hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu. Ziyaret sırasıyla TBMM İdare Amiri Salim USLU, TBMM İdare Amiri Av. Tufan KÖSE, Ahmet Sami CEYLAN ve  Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT şeklinde gerçekleşti.  Ziyarette Milletvekillerini tebrik eden ve hayır olsun dileklerini ileten yönetim kurulu üyelerimiz daha sonra Çorum Adalet Sarayı yanına yapılması planlanan ek bina hususunda görüş alış verişinde bulundular. Yeni Avukatlık yasa tasarısı hakkındaki taleplerini ilettiler. 

 

OCAK 2016

 

13 Ocak Çarşamba günü baromuzun 64. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Anitta Otel’de yemek düzenlendi. Yemeğe TBB Başkanı Av.Prof.Dr.Metin Feyzioğlu, TBB Başkanı Başdanışmanı Av.Zafer Köken, Amasya, Tokat, Yozgat, Çankırı ve Sinop Baro Başkanları katıldı. Yemekte avukatlıkta 40 ve 50 yılını dolduran duayen meslektaşlarımıza plaket verildi.

30 Ocak Cumartesi günü Baromuz tarafından “Vergi Uyuşmazlıklarından Kaynaklanan Davalar” konulu seminer düzenlendi. Seminerde Yrd.Doç.Dr. İbrahim Nihat Bayar ve TBB Vergi Kurulu Başkanı Av. Hasan Oral konuşmacı olarak katıldı.

 

ŞUBAT 2016

 

03 Şubat Çarşamba günü Emniyet Müdürlüğüne Baromuz yönetim kurulu üyeleri tarafından nezaket ziyaretinde bulunuldu.

10 Şubat Çarşamba günü Sungurlu ilçe temsilciliğimize baro yönetim kurulu üyeleri tarafından bir ziyaret yapıldı. Ziyarette Sungurlu ilçe temsilciliği odası için bir fotokopi makinesi de hediye edildi.

13 Şubat Cumartesi günü TBB Eğitim Merkezi tarafından meslek içi eğitim seminerleri kapsamında “ CMK Uygulamaları ve İstinaf” konulu seminer Baromuz Konferans Salonunda yapıldı. Amasya, Kırıkkale ve Yozgat Barolarından da yoğun katılımın olduğu seminere TBB Başkan Yardımcısı Av.Berra Besler’de katıldı. Oturum Başkanlığını Av.Halit Advan’ın yaptığı seminerde Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr.Çetin Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Erdal Baytemir, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Didar Özdemir ile İstanbul Barosu’ndan Av.Dr.Salih Oktar konuşmacı olarak katıldılar.

27 Şubat Cumartesi günü Baromuzun 9.Geleneksel Halısaha Turnuvası, Baro Başkanı Av.Altan Akpınar’ın başlama vuruşuyla start aldı. İki grupta mücadele edecek olan 12 takımın katıldığı  turnuva Kubatlar halısahasında yapılmaya başlandı.

 

 

 

 

MART 2016

 

8 Mart Salı günü “ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Baromuz Kadın Ve Çocuk Hukuku Komisyonunca bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Kermes yapıldı. Ayrıca resim sergisi de yapıldı.

12-13 Mart tarihlerinde Çanakkale’de 5.si düzenlenen Genç Avukatlar Kurultayına Baromuzu temsilen Av. Gazi Atmaca, Av. Gülşah Acar, Av. Hanım Fulya Torun ve Av. Enes Şura Tosun katıldı.

 

NİSAN 2016

 

1 Nisan Cuma günü TBB Eğitim Merkezi tarafından meslek içi eğitim seminerleri kapsamında "İcra İflas Uygulamaları" konulu seminer düzenlendi. Oturum Başkanlığını Av. Alpay Sungurtekin'in yaptığı seminerde Av.Talih Uyar konuşmacı olarak katıldı.

2 Nisan Cumartesi günü 6.Karadeniz Bölge Baro Başkanları toplantısı Baromuzun ev sahipliğinde Anitta Otel'de yapıldı. Toplantıya 18 Baro Başkanı katıldı.

5 Nisan Salı günü Adalet Sarayı Önündeki Atatürk anıtı önünde, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle çelenk töreni düzenlendi. Açılış, saygı duruşu ve Baro Başkanı Av. Altan Akpınar'ın konuşmasının ardından Adalet sarayı önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla tören sona erdi.

 

MAYIS 2016

 

2-10 Mayıs tarihlerinde Baromuz ve TBB işbirliğinde Arabuluculuk Eğitim semineri düzenlendi. 9 gün süren eğitime 37 meslektaşımız katıldı. Eğitim seminerine  Av.Hamdi Can ÜNSAL, Prof.Dr.Doğan KÖKDEMİR, Prof.Dr.Yavuz ERÇİL ve Prof.Dr.Nejat BASIM eğitimci olarak katıldı. Seminere Katılan Avukatlarımızın Eğitim Katılım Belgeleri Baro Başkanımız Av. Altan AKPINAR tarafından verildi.

7 Mayıs Cumartesi günü Baromuz Konferans Salonu'nda PTT çalışanları için " Tebligat Hukuku " konulu eğitim semineri düzenlendi. Baro Yönetim Kurulu Üyesi Av. Altay Uçar seminere konuşmacı olarak katıldı.

7 Mayıs Cumartesi günü TBB.  Çorum Barosu ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nin işbirliği ile " CMK Uygulamaları ve İstinaf " konulu meslek içi eğitim semineri Baro Konferans salonunda düzenlendi. Prof. Dr. Feridun Yenisey , Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu ve Dr. A. Tanju Sarıgül'ün konuşmacı olarak katıldığı seminerin oturum başkanlığını TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av.Fadıl Ünal yaptı.

Ordu'da yapılan Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışmasına Çorum Barosu olarak katılarak Baromuzu başarıyla temsil ettik. Yarışmaya Stj.Av.Fatma Temur, Stj.Av.Mesude Sur, Stj.Av. Abdulbagi Kartancı, Stj.Av. Merve Mamal, Stj.Av. Esra Kılıç ve Av. Enes Şura Tosun baromuzu temsilen katıldı.

22 Mayıs Pazar günü Genç Avukatlar meclisi pikniği düzenlendi. Sıklık tabiat parkında düzenlenen pikniğe çok sayıda meslektaşımız katıldı.

28 Mayıs Cumartesi günü Tübakkom 13. Dönem 2. Genel Üye Toplantısı TBB ve Baromuz işbirliğinde Çorum Anitta Otel'de düzenlendi.

 

HAZİRAN 2016

 

2 Haziran Perşembe günü Baromuz tarafından düzenlenen karikatür Yarışmasının ödül töreni yapıldı. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Baro Başkanı Av. Altan Akpınar tarafından verildi.

2 Haziran Perşembe günü Adliye Çalışanlarından vefat eden Aziz Tütüncü anısına duruşma salonuna karanfil bırakılarak Adliye önünde basın açıklaması yapıldı.

3 Haziran Cuma günü, Kurgusal Duruşma Yarışmasında Baromuzu başarıyla temsil eden Stajyer Avukatlarımıza Baro Başkanı Av. Altan Akpınar tarafından teşekkür belgesi verildi.

4 Haziran Cumartesi günü Baronun Geleneksel kahvaltısı Hasan Zahir Lokantası tesislerinde düzenlendi. Kahvaltıya  çok sayıda meslektaşımız aileleriyle birlikte katıldı.

Baromuz Kadın Hukuku Komisyonu tarafından 8 Mart dünya kadınlar günü nedeniyle yapılayle="background:white">3 Haziran Cuma günü, Kurgusal Duruşma Yarışmasında Baromuzu başarıyla temsil eden Stajyer Avukatlarımıza Baro Binde açılan kütüphaneye Baromuz Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı Üyeler Av. Neslihan Boyabatlı, Av. Hale Demir ve Av. Elif Tekeli katıldı.

17 Haziran Perşembe günü Baromuzun Geleneksel iftar Yemeği hanoğlu Konağında düzenlendi. Çok sayıda meslektaşımız aileleriyle birlikte iftara katıldı.

                                                                                                        

TEMMUZ 2016

 

20 Temmuz Çarşamba günü Baro Başkanımız Av. Altan Akpınar'ın da katıldığı Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen 70'e yakın Baro Başkanı, TBMM'de bir araya gelerek, "darbenin karşısındayız" mesajı verdi. TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu başkanlığındaki heyet, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın kabulü sırasında önce bombalanan ve hasarlı yerlerde incelemelerde bulundu, ardından Meclis Başkanı Kahraman'ın katılımıyla ortak basın açıklaması düzenledi.

 

AĞUSTOS 2016

 

9 Ağustos Salı günü TBB'nin 47. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Anıtkabirde düzenlenen törene Baromuzu temsilen Baro Başkanı Av. Altan Akpınar katıldı.

 

EYLÜL 2016

 

            1 Eylül Perşembe günü Adli Yıl açılış töreni, Adalet Sarayı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Baro Başkanı Av.Altan Akpınar, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Hakim Halil Yüksel ile Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül’ün konuşmalarının ardından sona erdi.

21 Eylül Çarşamba günü Kurban Bayramı bayramlaşma töreni hizmet binasında düzenledi.

  

20.10.2018
AV. KENAN YAŞAR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.