ADLİ YARDIM ÇALIŞTAYI

Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Komisyonu tarafından 14 Aralık 2019 tarihinde 49 baronun katılımıyla “Adli Yardım Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Yönetmelik değişikliği, zorunlu arabuluculukta adli yardım, dezavantajlı gruplar ile mülteciler/sığınmacılar yönünden adli yardım gibi konuların ele alındığı çalıştaya, TBB Adli Yardım Komisyonu Üst Kurulu ile 49 barodan 85 avukat katıldı.
Baromuzu temsilen Adli Yardım Komisyonu Başkanımız Av. Zeynep MAZ, Komisyon Üyelerimiz Av. Ali TAYLAN ve Av. Elif TEKELİ katılmıştır.