27.01.2018 KARADENİZ BAROLARI ÇOCUK HAKLARI ÇALIŞTAYI
   27.01.2018 Tarihinde Trabzon Barosu ev sahipliğinde Çocuk Hakları Çalıştayı yapıldı. Çalıştaya Baromuzdan Komisyon Başkanımız Av. Gülhan Keleş ve Komisyon Üyemiz Av. Tuğçe Gülüstan katıldı.
  
 

27.01.2018 KARADENİZ BAROLARI ÇOCUK HAKLARI ÇALIŞTAYI

SONUÇ BİLDİRGESİ

TRABZON

1-)Katılımcı tüm barolar nezdinde müstakil çocuk hakları komisyonu/merkezleri kurulması,

2-)Katılımcı tüm baroların çocuk hakları konusunda bir kütüphane kurması,

3-)Katılımcı tüm baroların üyelerine çocuk adalet sistemi eğitimi verebilmek için Türkiye Barolar Birliği ile ortak proje hazırlanmasının önerilmesi,

4-)Türkiye Barolar Birliği’nin bünyesinde tüm baroları kapsayan TÜBAKKOM benzeri bir yapı kurularak, Türkiye genelinde düzenli olarak barolar çocuk hakları komisyonları toplantıları yapılmasının önerilmesi,

5-)Katılımcı tüm baroların stajyer avukat eğitim programlarına çocuk hukuku eğitiminin eklenmesi,

6-) Katılımcı tüm baroların illerinde çocuk izlem merkezi kurulabilmesi için eylem planı oluşturulması,

7-) Katılımcı tüm baroların illerinde bulunan mülteci/sığınmacı çocukların okullaşma oranlarının tespit edilmesi ve raporlanması,

8-)Katılımcı tüm baroların illerinde bulunan, birden fazla kanunla ihtilafa düşmüş çocuklara uygulanan, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkinliğine ilişkin rapor hazırlanması,

9-)Katılımcı tüm baroların bulundukları il genelinde çocuk adalet sistemine ilişkin ölçümler yapabilmeleri için, CMK avukatlarının dolduracakları formlar hazırlanması,

10-)Katılımcı barolar tarafından mail grubu kurularak çalışma ve kararların paylaşılması,

11-)Bir sonraki toplantının Düzce Barosu ev sahipliğinde yapılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

TRABZON BAROSU

TOKAT BAROSU

SİNOP BAROSU

ORDU BAROSU

GÜMÜŞHANE BAYBURT BÖLGE BAROSU

GİRESUN BAROSU

DÜZCE BAROSU

ÇORUM BAROSU

BOLU BAROSU

BARTIN BAROSU

ARTVİN BAROSU

AMASYA BAROSU