AVUKATLAR İÇİN TAHKİM KONULU SEMİNERİMİZ
   03.02.2018 Tarihinde Baromuz Hizmet Binasında Avukatlar için Tahkim Konulu Seminer Düzenlendi. Seminere Konuşmacı olarak İstanbul Tahkim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mehmet Rıfat Bacanlı, İstanbul Tahkim Kurulu Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Candan Yasan Tepetaş  Genç İSTAC Yürütme Kurulu Üyesi Av. Muhammet Bembeyaz katıldı. 
  Avukat ve Stj.Avukatlarımızın katıldığı seminere ilgi yoğundu.
 
   Baro Başkanımız Av. Altan Akpınar'ın Konuşması
 

   Günümüzde bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerin etkisiyle insanlar arasındaki sosyal ve ekonomik etkileşim de hızla artmakta ve çeşitlenmektedir. Bunun doğal sonucu olarak, uyuşmazlıkların sayısında da her geçen gün artış gözlenmektedir.

 

   Ancak mahkemelerin mevcut yapısı, bu hızlı gelişime ayak uyduramamakta, iş yükü her geçen gün artmakta; buna paralel olarak uyuşmazlıkların çözüme kavuşması daha da uzamaktadır. Bu nedenle pek çok ülkede, adaletin geç işlediğinden yakınılmakta ve bunun çözüme kavuşması için çalışmalar yapılmaktadır.

 

   Öncelikle Anglo - Sakson kökenli olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve zaman içerisinde pek çok ülkede yaygınlaşan ve nihayet son zamanlarda Kıta Avrupası hukuk sistemlerinin uygulandığı ülkelerde de benimsenmeye başlayan “Alternatif Uyuşmazlık Çözümü” bunlardan biridir.

 

   Alternatif uyuşmazlık çözümü, uyuşmazlıkların mahkeme dışındaki çözüm yollarıyla etkin, hızlı ve daha düşük maliyetle çözüme kavuşturulması amacıyla düzenlenmiş olup, esasen mahkemelere bir alternatif değil, onların tamamlayıcısı niteliğindedir.

 

   Tahkim, arabuluculuk ve uzlaşma söz konusu alternatif uyuşmazlık çözüm yolarının en çok bilinen örneklerindendir.

Bizim bugün kü konumuz bu yollardan biri olan TAHKİM:

 

   Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların, devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Kimi görüşlere göre bir alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemi olan tahkim, kimilerine göre doğrudan yargısal bir faaliyettir.

 

   Türk hukukuna göre, uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi için, uyuşmazlık konusunun tahkime elverişli olması gerekir. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri konuda tahkime gidilemez. Örneğin, bir boşanma davası tahkim yoluyla çözülemez.

 

   Ben bu konuda daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim, değerli konuşmacılarımız hem Tahkim konusunda hem de İstanbul Tahkim Merkezi konusunda sizleri zaten ayrıntılı olarak bilgilendireceklerdir.

   Değerli meslektaşlarım;

 

   Başlangıçta belirttiğim gibi, teknolojinin her geçen gün ilerlediği ve bu ilerlemeye ayak uydurmaya oldukça zorlandığımız bir çağda yaşıyoruz. Buna bağlı olarak mesleğimizle ilgili de her geçen gün yenilikler ve değişiklikler olmaktadır. Bu değişimlere ayak uydurabilmek için Barolar Birliğinin ve Baroların en önemli görevlerinden biri meslek içi eğitimler, konferanslar, seminerler düzenlemektir.

 

   Sevgili katılımcılar; mesleki eğitim mesleğimizin olmazsa olmazlarındandır. Hangi yaşta, kaç yıllık avukat, hakim, savcı olursak olalım, bizim hiçbir zaman her şeyi biliyoruz deme lüksümüz yoktur. Özellikle bizim ülkemiz gibi, kanunların, mevzuatın sürekli değiştiği ülkelerde bunu demeye hakkımız hiç bulunmamaktadır… Bu nedenle bu eğitimlere çok önem veriyoruz ve sıklıkla devam edeceğiz.

 

   Bugün düzenlediğimiz “ AVUKATLAR İÇİN TAHKİM” konulu seminerimizin siz değerli meslektaşlarıma, ve stajyer meslektaşlarıma son derece faydalı olacağına inanıyor,

 

   İstanbul ve Ankara dan ilimize gelerek bize bu konudaki bilgi ve tecrübelerini aktaracak olan değerli konuklarımız İstanbul Tahkim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mehmet Rıfat Bacanlı’ ya, İstanbul Tahkim Kurulu Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Candan Yasan Tepetaş’a ve Genç İSTAC Yürütme Kurulu Üyesi

 

   Av. Muhammet Bembeyaz’a şimdiden teşekkür ediyor,

 

   Hepinizi en içten saygılarımla selamlıyor, sözü değerli konuklarımıza bırakıyorum…