NAKİL İÇİN GEREKLİ BELGELER
         
 - DİLEKÇE
 - İKAMETGAH BELGESİ
 - NÜFÜS CÜZDAN FOTOKOPİSİ